Maanmittausalan edistämissäätiö

Maanmittausalan edistämissäätiö tukee nimensä mukaisesti maanmittaukseen liittyvää tutkimusta, kehitys- ja koulutustoimintaa sekä tiedotustoimintaa myöntämällä hankkeille apurahoja.

Maanmittaus on poikkitieteellinen tieteenala, jolla muun muassa tutkitaan

  • Maapallon kokoa ja muotoa ja kohteiden sijaintia sillä (geodesia)
  • Kohteiden tai ilmiöiden osoittamista kartan avulla (kartografia)
  • Kohteiden 3D-mittausta kuvien avulla (fotogrammetria)
  • Paikkatietoa ja paikkatietojärjestelmiä (geoinformatiikka)
  • Maanomistusta, kiinteistöjä, niiden muodostamista ja rekisteröintiä (kiinteistötekniikka)
  • Kiinteistöjen arvonmääritystä (kiinteistöarviointi)
  • Ympäristöä sijoittamisen, suunnittelun, suojelemisen ja lain näkökulmasta (kiinteistötalous)
  • Toimivan elinympäristön luomista (maankäytön suunnittelu)
  • Kiinteistöjä ja maankäyttöä koskevaa lainsäädäntöä (kiinteistö- ja ympäristöoikeus)
Maanmittausalan edistämissäätiö, mittaus.