Apurahan hakijalle

Ohjeita apurahan hakijalle

Säätiön tarkoitukseen liittyviin hankkeisiin apurahaa voi hakea säätiön asiamiehelle osoitetulla vapaamuotoisella hakemuksella. Asiamiehen yhteystiedot löytyvät sivun alareunasta.

Hakemuksesta on käytävä ilmi

  • Hakija nimi ja yhteystiedot (osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero)
  • Haetun apurahan määrä
  • Hankkeen kuvaus ja aikataulu
  • Perustelut sille, miten hanke liittyy maanmittausalaan
  • Tieteellisissä tutkimuksissa hankkeen ohjaajan tai/ja valvojan suosittelut

Säätiön hallitus päättää apurahojen myöntämisestä kevätkokouksessaan maaliskuussa. Kuluvana vuotena myönnettävien apurahojen hakemukset tulee jättää asiamiehelle tammikuun loppuun mennessä.

Apurahan saaja sitoutuu siihen, että hänen nimensä ja hankkeen tiedot julkaistaan säätiön kotisivuilla.

Apuraha maksetaan usein kahdessa vaiheessa. Ensimmäinen osa hakemuksen tultua hyväksytyksi ja loppuosa hankkeen valmistuttua.

Säätiö edellyttää, että apurahan saaja raportoi kerran vuodessa säätiön asiamiehelle: (1) missä vaiheessa hanke/tutkimus/projekti on, ja (2) mikä on sen arvioitu päättymisaika.

Apurahaa ei pääsääntöisesti myönnetä perustutkintojen kuten diplomityön, gradun tai vastaavan tekemiseen.

Apurahaa myönnetään väitöskirjatutkijoille maksimissaan 3000 €.