Referenssihankkeet

Säätiö on tukenut viime vuosina seuraavia hankkeita

Vuonna 2023

 • Aimad El Issaoui: väitöskirja, Uusien kartoitussensoreiden ja –menetelmien suorituskyky väyläympäristön mittauksessa ja monitoroinnissa, Aalto-yliopisto
 • GeoForum Finland ry: Laserkeilausaineiston hankinta- ja laadunvarmistusohjeet, ohjeisto kunnille
 • Erkki-Sakari Sakari: väitöskirja, Kabinettikartastoista koko kansan kartoiksi, Aalto-yliopisto
 • Ulla Kallio: väitöskirja, Towards daily based local ties, Aalto-yliopisto
 • Petri Manninen: väitöskirja, Autonimisen ajamisen sensorijärjestelmä, Aalto-yliopisto
 • Rakennetun ympäristön tutkimuksen seura (RYTS), apuraha The Nordic Journal of Surveying and Real Estate Research (NJSR) julkaisutoimintaan
 • Aune Rummukainen: oppikirja, Kiinteistörasitteita koskeva julkaisu
 • Henrikki Tenkanen: opetusmateriaali, Geo-Python MOOC -kurssin videoiden tuotanto

Vuonna 2022

 • Margareta Klabbers: väitöskirja, THE FECUND LAW – Globaali maanhallinta ja kansainvälinen oikeus

Vuonna 2021

Vuonna 2020

Vuonna 2019

 • Erkki-Sakari Harju, historiateos, Digitaalisen kartanvalmistuksen historiikki
 • Martti Häkkänen: väitöskirja, Suomen pakkolunastusinstituutio Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisukäytännön valossa
 • Gernot Ludwig: Tieteellisten artikkeleiden kirjoittamiseen Suomen kiinteistöjärjestelmään liittyen saksankieliseen ammattilehteen
Apurahojen käyttökohteet 2006-2017, Maanmittausalan edistämissäätiö.